Gizlilik Politikası

1. Genel Hükümler

1.1 Lightning Constructions (bundan böyle İşletmeci olarak anılacaktır), vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygıyı faaliyetlerini yürütmenin en önemli koşullarından biri haline getirir.
1.2 Operatörün kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikası (bundan böyle Politika olarak anılacaktır), ancomfa.com web sitesinin ziyaretçileri hakkında Operatörün alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir. Kişisel veriler, 152-FZ sayılı “Kişisel Verilere İlişkin” Federal Kanun uyarınca işlenir.

2. Politikada kullanılan temel kavramlar:

2.1 Web sitesi - internette ancomfa.com ağ adresinde kullanılabilirliğini sağlayan grafik ve bilgi materyallerinin yanı sıra bilgisayar programları ve veritabanlarından oluşan bir koleksiyon;
2.2 Kullanıcı – ancomfa.com web sitesini ziyaret eden herhangi bir ziyaretçi;
2.3 Kişisel veriler – ancomfa.com web sitesinin Kullanıcısına ilişkin her türlü bilgi;
2.4 Kişisel verilerin işlenmesi - kişisel verilerle bilgisayar kullanılarak ve kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir işlem;
2.5 Kişisel verilerin kişiselleştirilmesi – ek bilgi kullanılmadan kişisel verilerin belirli bir Kullanıcıya veya kişiye ait olduğunu belirlemenin imkansızlığıyla sonuçlanan eylemler;
2.6 Kişisel verilerin dağıtımı – kişisel verilerin belirsiz sayıda kişiye ifşa edilmesiyle sonuçlanan her türlü eylem;
2.7 Kişisel verilerin sağlanması – kişisel verilerin belirli bir grup kişiye ifşa edilmesiyle sonuçlanan her türlü eylem;
2.8 Kişisel verilerin imhası – kişisel verilerin bir bilgisayar veya başka bir ortamdaki geri döndürülemez şekilde imha edilmesiyle sonuçlanan her türlü eylem.

3. Operatör, Kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir:

3.1 Operatör tarafından işlenen kişisel verilerin listesi: soyadı, adı, soyadı, e-posta adresi, Çerezler.
3.2. Ayrıca site, İnternet istatistik hizmetlerini (Yandex Metrica, Google Analytics ve diğerleri) kullanarak ziyaretçiler hakkında anonimleştirilmiş verileri (çerezler dahil) toplar ve işler.

4. Kişisel verilerin işlenme amaçları

4.1 Kullanıcının kişisel verileri (soyadı, adı, soyadı, e-posta adresi, Çerezler) aşağıdaki amaçlarla işlenir: Müşteri için ayrıntıların açıklığa kavuşturulması, analitik amaçlar. Operatör, Kullanıcıya yeni ürün ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirim gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Operatöre gizlilik@ancomfa.com adresine bir mektup göndererek bilgi mesajları almayı her zaman reddedebilir.
4.2 İnternet istatistik hizmetleri kullanılarak toplanan Kullanıcıların anonimleştirilmiş verileri, Kullanıcıların sitedeki eylemleri hakkında bilgi toplamak, sitenin kalitesini artırmak için kullanılır. site ve içeriği.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

5.1 Operatör, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca Kullanıcı tarafından ancomfa.com web sitesinde bulunan formlar aracılığıyla gönderilmesi durumunda işler. Kullanıcı, kişisel verilerini Operatöre göndererek bu Politikaya rıza gösterdiğini ifade eder.
5.2 Operatör, Kullanıcının tarayıcı ayarlarında buna izin vermesi durumunda (çerezlerin kaydedilmesi ve JavaScript teknolojisinin kullanılması etkinleştirilmişse), Kullanıcı hakkındaki anonimleştirilmiş verileri işler.

6. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, aktarılması ve diğer türde işlenmesine ilişkin prosedür

6.1 Operatör, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri alır.
6.2 Kullanıcının kişisel verileri, yürürlükteki mevzuatın uygulanması ile ilgili durumlar haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.
6.3. Kişisel verilerde yanlışlıklar tespit edilirse, Kullanıcı, Operatörün "Kişisel veriler güncelleniyor" işaretli gizlilik@ancomfa.com e-posta adresine e-posta yoluyla Operatöre bir bildirim göndererek bunları güncelleyebilir.
6.3 Kişisel verilerin işlenme süresi sınırsızdır. Kullanıcı, Operatörün gizlilik@ancomfa.com e-posta adresine "Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin iznin geri çekilmesi" işaretini taşıyan e-posta yoluyla Operatöre bir bildirim göndererek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını herhangi bir zamanda geri çekebilir.

7. Son hükümler

7.1. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili konularda her türlü açıklamayı, gizlilik@ancomfa.com e-postası aracılığıyla Operatörle iletişime geçerek alabilir.
7.2. Bu belge, Operatörün kişisel veri işleme politikasındaki değişiklikleri yansıtacaktır. Önemli değişiklikler olması durumunda, Kullanıcının belirttiği e-posta adresine bilgi gönderilebilir.